Slide thumbnail

Massivt batteri på hela 5000 mAh.

Anta utmaningen - Rugtel X10

Slide thumbnail

Rugtel X10 - tåls att ha med!

canada goose fake hund Sverige

Ny behandling Cuts återkommande C online canada goose fake hund Sverige . difficile
Lägga två experimentella monoklonala antikroppar mot vanliga antibiotika minskar återfalls Clostridium difficile-infektion canada goose fake hund Sverige . en fas II randomiserad kontrollerad studie visade.

Patienter som fick en enda infusion med två monoklonala antikroppar var betydligt mindre benägna att ha ett återfall med 84 dagars uppföljning än de som fått placebo (7% mot 25%. P <0.001). enligt Israel Lowy canada goose fake hund Sverige jackor . MD canada goose fake hund Sverige . PhD. av Medarex i Princeton billig canada goose fake hund Sverige . NJ canada goose fake hund Sverige . och kollegor.

Biverkningar förekom vid liknande priser i båda grupperna. rapporterade forskarna i januari 21 New England Journal of Medicine.

Medarex är ett dotterbolag till Bristol-Myers Squibb fokuserat på att utveckla terapier baserade humana antikroppar.

"Testresultaten är imponerande." Lorraine Kyne, canada goose dame expedition parka navy se . MD. MPH. av University College Dublin. skrev i en medfölja editorial.

Även monoklonala antikroppar skulle förmodligen inte användas som första linjens behandling. sade hon. "denna roman nonantibiotic förhållningssätt till sekundärprevention är sannolikt att erbjuda hopp till läkare och patienter som kämpar mot infektion C. difficile. "

Enas var Neil Fishman. MD canada goose fake hund Sverige 2015 . vid University of Pennsylvania. som kallade resultatet "mycket uppmuntrande och mycket spännande". i en intervju.Däremot konstaterade han att säkerheten i behandlingen bör fastställas i ett mycket större antal patienter canada goose outlet store priser .

Plats för antikroppsterapi i förvaltningen av C. difficile bör inrättas i framtida studier också. säger Fishman. som också är ordförande i arbetsgruppen för antimikrobiell resistens för Smittskydds Society i America.Que Det bör administreras under en första episod eller första återfall är en öppen fråga, canada goose billigt på nätet . sade han. och svaret beror både på fas III-resultat och kostnader. som tenderar att vara högre för monoklonal antikroppsterapi discount canada goose sale sweden .

Ändå sade han. "Alla varningar åt sidan. jag tror att detta är en viktig studie mycket viktig och en stor ny utveckling i förvaltningen av C. difficile."

Den grupp av Lowy skrev i tidningen att nya behandlingsmetoder behövs för att hantera C. difficile. vilket ökar i förekomst och svårighetsgrad.

Cirka 15% till 30% av patienterna har en upprepning trots antibiotikabehandling. som sätter patienter med risk för C. difficile-associerad diarré eller kolit. Bredspektrumantibiotika träffade låg infektion men tillåter inte återställandet av normala tarmfloran.Dessutom en hypervirulent stam - kallad BI / NAP1 / 027 - har vuxit fram i flera stora dödliga epidemier i USA. Kanada och Europa. (Se virulent stam av C. difficile orsak till diarré utbrott kallas)

Båda fullt humana monoklonala antikroppar som utvärderats av Lowy Group - en vardera mot C canada goose shops vancouver Sverige . difficile toxiner A (CDA1) och B (CDB1) - har visat effekt i ett hamstermodell och säkerhet hos friska människor.

För att ytterligare fastställa säkerhet och effekt. forskarna rekryterade 200 patienter med C billiga canada goose fake buy . difficile-infektion i 30 platser i USA och Kanada och hälften randomiserades till att få antikroppar och hälften med placebo.

Antikropparna administrerades tillsammans i en enda infusion. både i en dos av 10 mg / kg.

Alla patienter fick även metronidazol eller vankomycin soit äkta canada goose hoody .Dans antikroppsgruppen. alla efterföljande brott inom 84 dagar efter infusionen har inträffat hos patienter som hade sjukhus under sin första episoden.

Eka den primära slutsatsen. var återfallsfrekvensen betydligt lägre efter infusion av antikroppar i subgruppen av patienter som hade haft mer än en tidigare episod av C canada goose kensington jacket barn . difficile infektion (7% mot 38 %. P = 0.006).Återfallsfrekvensen tenderar också att vara lägre i den grupp av antikroppar hos patienter som har haft epidemin BI / NAP1 / 027 stam (8% mot 32%). även om skillnaden inte var statistiskt signifikant ( P = 0, canada goose fake nettsider sweden .06).

Under den inledande episoden. gjorde antikroppsbehandling inte förkorta sjukhusvistelsen eller tid till upplösning eller svårighetsgraden av diarré jämfört med placebo.

Antikropparna är inte immunogena.

Säkerhet av infusionen av monoklonala antikroppar var inte ett bekymmer. Ogynnsamma händelser under infusionen eller inom de närmaste två timmarna inträffade hos 15 patienter i den antikroppgruppen och 10 i placebogruppen. Allt var milda till måttliga canada goose outlet ontario dam . den vanligaste huvudvärk.

Under uppföljning. var åtminstone en allvarlig biverkning som rapporterats av 18 patienter i antikroppsgruppen och 28 i placebogruppen. en skillnad som inte var statistiskt signifikant (p = 0.09).

Det fanns 15 dödsfall under studien - sju på antikroppsgruppen och åtta i placebogruppen. Inga hänfördes till studieläkemedlet.

Lowy sade att större studier behövs för att bekräfta resultaten.

Studien har finansierats av MassBiologics och Medarex. som sysselsätter två av författarna till studien.Lowy och hans medförfattare rapporterade vara anställd Medarex och som har ett intresse i société.Lowy rapporteras ha utsetts meduppfinnare med alla relevanta patent eller royalties tilldelats Medarex och har ett intresse i Merck buy canada goose jakke dame tilbud . Hans medförfattare rapporterade att ha blivit utsedd som meds uppfinnare av relevanta patent och dela en partiell intresse för dem och har relationer med MassBiologics. Medarex. Robert Michael Associates. ViroPharma. GOJO Industries. Salix. Schering-Plough canada goose fake hund Sverige . Cepheid. Merck. TheraDoc. Optimer och Genzyme.

Kyne rapporterade emot lönestöd från en kliniker vetenskapsman pris på Health Research Board. Irland.